How do you say better in Scottish Gaelic?
— feàrr


Related synonyms for better in Scottish Gaelic
breakbris
Generic synonyms for better in Scottish Gaelic
changemùth; atharraich
goodmath (m)
Specialized synonyms for better in Scottish Gaelic
buildtog
doctoraltrach-bheathaichean (m), lèigh-bheathach (m), lighiche-bheathaichean (m)
downsìos; a-bhuas; a-bhàn; a-nuas
helpcuidich
liftlioft (m)