How do you say baseball in Slovak?
— bejzbal; Bejzbal


Examples of category for baseball in Slovak
batnetopier (m)
bulletguľka (f)
diamonddiamant (m)
diekocka (f)
flylietať
forcesila (f)
hillkopec (m)
leadolovo
sacrificeobeta#Slovak'obeta (f)
smokefajčiť
submarineponorka (f)
walkísť; ísť krokom; ísť peši
Generic synonyms for baseball in Slovak
ballguľa (f)
Specialized synonyms for baseball in Slovak
ballguľa (f)