How do you say baseball in Polish?
— baseball (m); Baseball


Examples of category for baseball in Polish
batnietoperz (m)
bulletpocisk (m); kula (f)
diekość (f); kostka (f)
fanwachlarz
flylatać
hillwzgórze (n)
homedom (m)
leadołów (m)
parkpark (m)
platetalerz (m)
smokepalić
submarineokręt podwodny (m); łódź podwodna (f)
walkiść; chodzić