How do you say word in Esperanto?
— vorto; Vorto


Related synonyms for word in Esperanto
booklibro
discussiondiskutado; diskuto
intelligenceinteligenteco
passwordpasvorto
sonfilo
Generic synonyms for word in Esperanto
informationinformo
languagelingvo
secretkripta
Specialized synonyms for word in Esperanto
antonymantonimo
askpeti
headkapo
languagelingvo