How do you say wind in Slovak?
— vietor (m)


Related synonyms for wind in Slovak
fartprdieť 'impf.' / prdnúť 'pf.' (1)
leadolovo
liftvýťah (m); lift (m)
nosenos (m)
threadniť (f); nitka (f); vlákno (n)
Generic synonyms for wind in Slovak
bebyť
goísť ('by vehicle'), ísť ('by walking')
liftvýťah (m); lift (m)
weatherpočasie (n)
Specialized synonyms for wind in Slovak
airvzduch (m)
ballguľa (f)
breezevánok, vetrík, bríza
snakehad (m)
sweet potatopovojník batátový (m)
Terms within for wind in Slovak
airvzduch (m)
Derivative terms for wind in Slovak
fartprdieť 'impf.' / prdnúť 'pf.' (1)
liftvýťah (m); lift (m)
nosenos (m)
threadniť (f); nitka (f); vlákno (n)