How do you say white in Scottish Gaelic?
— geal; bàn; fionn


Generic synonyms for white in Scottish Gaelic
manduine (m)
personpearsa (m)
piecebìdeag (f); criomag (f); mìr (m); pìos (m)
somebodycuideigin; duin'-eigin; feareigin; tè-eigin
someonecuideigin; duin'-eigin; feareigin; tè-eigin
soulanam (m)
architectailteir (m), ailtire (m), dealbhadair thogalach (m)
authorùghdar (m)
journalistnaidheachdair (m); neach-naidheachd (m)
riverabhainn (f)
writersgrìobhadair (m); sgrìobhaiche (m)
Language type for white in Scottish Gaelic
pluraliolra (m)
Category relationships for white in Scottish Gaelic
chesstàileasg (m); fidhcheall (m)
Specialized synonyms for white in Scottish Gaelic
bonecnàimh (m)
chalkcailc (f)
pearlneamhnaid (f)
waspspeach (f)
Group relationships for white in Scottish Gaelic
egguighean (m)
Similar to for white in Scottish Gaelic
emptyfalamh; fàs
goodmath (m)
hotteth
lightsolas (m); soillse (f)
Attributes for white in Scottish Gaelic
valuefiach (m); luach (m)
Also for white in Scottish Gaelic
lightsolas (m); soillse (f)
Derivative terms for white in Scottish Gaelic
snowcuir an t-sneachda
Antonyms for white in Scottish Gaelic
blackdubh