How do you say wet in Ukrainian?
— мокрий (mókryj); вологий (volóhyj)


Specialized synonyms for wet in Ukrainian
washмити (mýty); прати (práty)
waterвода (f) (vodá)
Similar to for wet in Ukrainian
drunkп'яний (p’jányj)
Antonyms for wet in Ukrainian
dryсухий (suxýj)