How do you say voice in Slovak?
— hlas (m)


Related synonyms for voice in Slovak
interpretertlmočník (m); tlmočníčka (f)
partčasť (f)
Generic synonyms for voice in Slovak
airvzduch (m)
sayhovoriť; povedať
wayspôsob (m)
Specialized synonyms for voice in Slovak
mouthústa (n)
Category relationships for voice in Slovak
linguisticsjazykoveda (f)