How do you say tram in Lithuanian?
— tramwajus; Tramvajus


Generic synonyms for tram in Lithuanian
goeiti
travelkeliauti