How do you say soul in Albanian?
— shpirt (m)


Related synonyms for soul in Albanian
personnjeri
Terms within for soul in Albanian
figurenjesh, njeri qe dallohet nga te tjeret.
fleshmish (m); tul (m)
Specialized synonyms for soul in Albanian
actoraktor (m), aktore (f), bërës (m), bërëse (f)
advocatembrojtës
ancientlashtë
archershigjetar (m)
authorityautoritet
autodidactautodidakt
babyfoshnja
balancebilanc
beardmjekër
bestmë i#Albanian'i miri
blackzezak
bulldem (m)
cancerkancer
cashierarkëtar (m) arkëtare (f)
childfëmijë (n)
crabgaforre (f)
facefytyrë
fishpeshk (m)
friendmik (m)
fugitivearratisur
ghostfantazmë (f); lugat; gogol; vurkollak
goatdhi (g'sq)
guinea piggini thi
haveka
hopeshpreson
interpreterinterpretues (m); përkthyes (m)
lifejetë (f)
livermëlçi a zëzë
machinemakinë (f)
mannjeri
monolingualnjëgjuhësh
mousemi
nativeautokton
neutralneutral
nudelakuriq
orphanjetim (m); jetime (f); (m) bonjake (f)
ostrichstruci
partyfestë
quarterçerek
scorpionakrep
simplethjeshtë
sortsoj; farë (f)
tigertigri
twinbinjak (m)
whitei bardhë (m); e bardhë; të bardhë; e bardhë (f)
winnerfitues