How do you say sing in Esperanto?
— kanti


Related synonyms for sing in Esperanto
peachpersiko
talkparoli
Generic synonyms for sing in Esperanto
breakrompi; rompiĝi
goiri
mouthbuŝo
soundsono
speakparoli
talkparoli
Related verbs for sing in Esperanto
talkparoli
Category relationships for sing in Esperanto
musicmuziko
Specialized synonyms for sing in Esperanto
beltzono
choirĥoro
placeloko
Derivative terms for sing in Esperanto
singerkantanto
songkanto; kanzono
talkparoli