How do you say seed in Hebrew?
— זרע (m) (zera); זרע (בוטניקה)


Related synonyms for seed in Hebrew
comeבא (ba)
semenזרע (m); זרמה (f)
Specialized synonyms for seed in Hebrew
beanשעועית (še’u’ít) (f)
coffeeקפה (m) (qafé)
nutאגוז (egóz) (m)
Generic synonyms for seed in Hebrew
bearהוליד (holíd)
fruitפרי (perí) (m), פירות (peyrót) (m) '(collective)'
placeמקום (m) (makóm); מיקום (m) (mikum)
Terms within for seed in Hebrew
meatבשר (basar) (f)
Category relationships for seed in Hebrew
agricultureחקלאות (f) (khaqla'ut)
sportספורט (sport)