How do you say ram in Norwegian Bokmal?
— saubukk (m)


Related synonyms for ram in Norwegian Bokmal
poundpund (n)
Terms within for ram in Norwegian Bokmal
headleder (m); sjef (m)
Generic synonyms for ram in Norwegian Bokmal
personperson (m); menneske (n)
sheepsau (m); får (n)
soulsjel (m)
toolverktøy (n)
househus (n)
Specialized synonyms for ram in Norwegian Bokmal
toe
Derivative terms for ram in Norwegian Bokmal
poundpund (n)