How do you say physics in Norwegian Bokmal?
— fysikk (m); Fysikk


Examples of category for physics in Norwegian Bokmal
abundanceoverflod
energyenergi
freeåpen; fri
hitslå
lightlett
moleculemolekyl (n)
pencilblyant
powermakt; innflytelse
translateoversette
wavebølge (m)
Specialized synonyms for physics in Norwegian Bokmal
astronomyastronomi (m)
electromagnetismelektromagnetisme (m)
electronicselektronikk
particle physicspartikkelfysikk