How do you say new in Finnish?
— uusi


Related synonyms for new in Finnish
youngnuori
Similar to for new in Finnish
earlyaikaisin, varhain, ajoissa, hyvä'hyvissä aika'ajoin
hotkuuma
othertoinen; muu
recenttuore; äskeinen
youngnuori
Category relationships for new in Finnish
linguisticskielitiede; lingvistiikka
Attributes for new in Finnish
ageikä
Also for new in Finnish
currentvirta
Antonyms for new in Finnish
oldvanha