How do you say neighbour in Norwegian Bokmal?
— nabo (m)


Generic synonyms for neighbour in Norwegian Bokmal
bordergrense (m)
livebo
objectobjekt (n); ting (m); gjenstand (m)
personperson (m); menneske (n)
soulsjel (m)