How do you say navigation in Afrikaans?
— navigasie; Navigasie


Examples of category for navigation in Afrikaans
bellbel; klok
boatboot
chipskyfie
Generic synonyms for navigation in Afrikaans
workwerk
Derivative terms for navigation in Afrikaans
navigatenavigeer