How do you say narrow in Lithuanian?
— siauras (m), siaura (f'n)


Related synonyms for narrow in Lithuanian
minuteminutė (f)
Generic synonyms for narrow in Lithuanian
changekeisti
Antonyms for narrow in Lithuanian
wideplatus (m), plati (f), platu (n)