How do you say liver in Hindi?
— कलेजा (m) (kalejā); जिगर (m) (jigar)


Generic synonyms for liver in Hindi
personमनुष्य (m) (manuṣya); शख़्स़ (m) (śaxsa); (m) (śakhsa)जन (m) (jana); व्‌यक्‌ति (m) (vyakti); व्यक्ति (m) (vyakti)
soulआत्मा (f) (ātmā)
Derivative terms for liver in Hindi
liveरहना (rahnā)