How do you say like in Slovak?
— ako


Generic synonyms for like in Slovak
seevidieť
wantchcieť
Specialized synonyms for like in Slovak
lovemilovať sa
pleaseprosím; nech sa páči