How do you say light in Azeri?
— işıq


Related synonyms for light in Azeri
illuminateişıqlandırmaq
Specialized synonyms for light in Azeri
moonay
sungünəş
Generic synonyms for light in Azeri
frienddost
viewgörünüş
Category relationships for light in Azeri
physicsfizika
Entails for light in Azeri
smoketüstü
Similar to for light in Azeri
whiteağquyruq dəniz qartalı
Also for light in Azeri
whiteağquyruq dəniz qartalı