How do you say lie in Scottish Gaelic?
— laigh


Generic synonyms for lie in Scottish Gaelic
placeàite (m); ionad (m)
Specialized synonyms for lie in Scottish Gaelic
backair ais
faceaghaidh (f); aodann (m); gnùis (f)
headceann (m)
lookbi coltach
pointpuing (m)
storysgeulachd (f); sgeul (m); naidheachd (f)
sungrian (f)
Antonyms for lie in Scottish Gaelic
standseas