How do you say lead in Scottish Gaelic?
— luaidhe


Related synonyms for lead in Scottish Gaelic
chaircathair (f)
headceann (m)
leavefàg
runruith
starreul (f), rionnag (f)
takegabh
windgaoth (f)
Generic synonyms for lead in Scottish Gaelic
actorcluicheadair (m), cleasaiche (m), ban-chleasaiche (f), ban-chluicheadair (f)
angleceàrn (m)
causeadhbhar (m)
dodèan
getfaigh
leavefàg
makedèan
movegluais
placeàite (m); ionad (m)
playcleasachd (f)
wireuèir (f)
Specialized synonyms for lead in Scottish Gaelic
chaircathair (f)
chairmanneach-na-cathrach (m'f)
comethig
givethoir; tabhair
handspòg (f)
headceann (m)
showseall
Category relationships for lead in Scottish Gaelic
musicceòl (m)
sportspòrs (f)
Related verbs for lead in Scottish Gaelic
drawtarraing
headceann (m)
leavefàg
runruith
Derivative terms for lead in Scottish Gaelic
chaircathair (f)
headceann (m)
leaderceannard (m)
starreul (f), rionnag (f)
Antonyms for lead in Scottish Gaelic
followlean