How do you say lawyer in Polish?
— adwokat (m), prawnik (m) (prawniczka (f)), radca (m); Adwokat


Category relationships for lawyer in Polish
lawprawo (n); reguła (f); zasada (f)
Specialized synonyms for lawyer in Polish
keyklucz (m)
Derivative terms for lawyer in Polish
lawprawo (n); reguła (f); zasada (f)