How do you say kite in Scottish Gaelic?
— iteileag (f)


Generic synonyms for kite in Scottish Gaelic
flyitealaich, dèan iteag, falbh air iteig
hawkclamhan (m), seabhag (f)
toyàilleagan (m); cluicheag (f); dèideag (f)
Category relationships for kite in Scottish Gaelic
airadhar (m), àile (m), gaoth (f)