How do you say hero in Swahili?
— shujaa


Related synonyms for hero in Swahili
championbingwa
submarinenyambizi; sabmarini
Generic synonyms for hero in Swahili
charactersifa
leaderkiongozi
partsehemu
Derivative terms for hero in Swahili
championbingwa
fightvita