How do you say hand in Hebrew?
— יד (f) (yad); כף יד


Related synonyms for hand in Hebrew
giveנתן (natán)
Generic synonyms for hand in Hebrew
helpהצילו (hatsílu)
leadעופרת (‘oferet)
powerסמכות (sɑmḥut) (f), שלטון (šilton) (m)
Specialized synonyms for hand in Hebrew
fistאגרוף (m) (egrof)
freeשחרר (shikhrér)
giveנתן (natán)
leaveעזב (azáv)
leftשמאלי
rightימין (yemín)
Group relationships for hand in Hebrew
armזרוע (f) (zró‘a)
humanבן אדם (m) (ben 'ádam); אדם (m)
human beingבן אדם (m) (ben 'ádam); (m)
manאדם (m) (adam); גבר (gever); איש (m) (ish)
Terms within for hand in Hebrew
ballכדור (m) (kadur)
fingerאצבע (f) (étsba)