How do you say fuck in Kurdish?
— gan


Related synonyms for fuck in Kurdish
assqûn
bed(ku-Arab'قه‌ریۆڵه‌)
fuckingmızır
knowzanîn
screw(ku-Arab'برغی)
Generic synonyms for fuck in Kurdish
copulateperîn, gunhêlî'gunhêlî kirin, cot'cot bûn, gan
pair(ku-Arab'جووت)
relation(ku-Arab'په‌یوه‌ندی)
sexual intercourseguhnelî; perîn; têkiliyên zayendî; gan
Related verbs for fuck in Kurdish
neck(ku-Arab'مل)
Specialized synonyms for fuck in Kurdish
havehebûn; heyîn
Derivative terms for fuck in Kurdish
bed(ku-Arab'قه‌ریۆڵه‌)
fuckingmızır
screw(ku-Arab'برغی)