How do you say find in Turkish?
— bulmak


Related synonyms for find in Turkish
happenolmak; yer bulmak; meydana gelmek
seegörmek
Generic synonyms for find in Turkish
changedeğişmek
hearduymak; işitmek
seegörmek
spyajan; casus
Specialized synonyms for find in Turkish
countsaymak
ferretyaban, dağ gelinciği
numbersayı
seegörmek
takealmak
translatetercüme etmek; terceme; çevirmek
Related verbs for find in Turkish
hearduymak; işitmek
seegörmek
watchkol saatı