How do you say eat in Swahili?
— kula


Generic synonyms for eat in Swahili
worrydukuduku
Specialized synonyms for eat in Swahili
breakfastchakula cha asubuhi
burnchoma
downchini; chini
fareabiria
feastkaramu
pignguruwe; nguruwe
wolfmbwa mwitu 'sg/pl (noun 9/10)'
Entails for eat in Swahili
swallowmeza