How do you say easy in Polish?
— łatwy (m)


Related synonyms for easy in Polish
lightoświetlić, iluminować
slowwolny; powolny
Category relationships for easy in Polish
economicsekonomia (f); ekonomika (f)
Similar to for easy in Polish
cleanczysty (m)
lightoświetlić, iluminować
richbogaty
simpleprosty (m); łatwy (m)
Also for easy in Polish
simpleprosty (m); łatwy (m)
Antonyms for easy in Polish
difficulttrudny (m); trudna (f); trudne (n)
Partainyms for easy in Polish
slowwolny; powolny