How do you say dig in Polish?
— kopać; wykopywać


Related synonyms for dig in Polish
compasskompas (m)
Generic synonyms for dig in Polish
takebrać; wziąć
touchdotykać (impf), dotknąć (pf.)
understandrozumieć; pojmować; być świadomym znaczenia
workpracować
Specialized synonyms for dig in Polish
rootźródło (n)
spadeszpadel (m)
Category relationships for dig in Polish
archaeologyarcheologia (f)
Entails for dig in Polish
takebrać; wziąć