How do you say buy in Hindi?
— मोल लेना (mol lenā); ख़रीदना (xarīdnā)


Generic synonyms for buy in Hindi
beहोना (honā)
payक़ीमत देना (qīmta dēnā); वेतन देना (vetna denā)
Specialized synonyms for buy in Hindi
songगाना (m) (gānā)
takeलेना (lenā)
Category relationships for buy in Hindi
crimeअपराध (m) (aprādh)
Entails for buy in Hindi
chooseचुनना (cunnā)
payक़ीमत देना (qīmta dēnā); वेतन देना (vetna denā)
takeलेना (lenā)
Antonyms for buy in Hindi
sellबेचना (becnā)