How do you say bull in Norwegian Bokmal?
— okse (m)


Related synonyms for bull in Norwegian Bokmal
copperkobber
pigsvin (n); gris (m)
shitdritt (m); skitt (m); avføring (m); bæsj (m); skit (m); møkk; ekskrement (n); lort (m)
Generic synonyms for bull in Norwegian Bokmal
cattlekrøtter; storfe; kveg
centermidt; midtpunkt (n)
manmenneske (n)
orderordre (m)
personperson (m); menneske (n)
pushdytte; skubbe
soulsjel (m)
househus (n)
Antonyms for bull in Norwegian Bokmal
bearbære; fram; føde