How do you say bone in Polish?
— kość (f); Kość (anatomia)


Related synonyms for bone in Polish
drumbęben (m)
Generic synonyms for bone in Polish
connective tissuetkanka łączna
takebrać; wziąć
whitebiel (f)
Substance meronyms for bone in Polish
hornróg (m)
Specialized synonyms for bone in Polish
skullczaszka (f)
toothząb (m); zęby
Category relationships for bone in Polish
animalzwierzę (n)