How do you say bad in Slovak?
— zlý (m)


Related synonyms for bad in Slovak
bigveľký
sorryprepáčte; prepáč; bohužiaľ
Specialized synonyms for bad in Slovak
evilzlo (n)
Similar to for bad in Slovak
evilzlo (n)
illchorý
rottenhnilý, zhnitý
sorryprepáčte; prepáč; bohužiaľ
Also for bad in Slovak
evilzlo (n)
Category relationships for bad in Slovak
linguisticsjazykoveda (f)
Antonyms for bad in Slovak
gooddobro (n)