How do you say address in Belarusian?
— адрэс (m) (ádres); адрас (m) (ádras)


Related synonyms for address in Belarusian
speakгаварыць (havarýc’); размаўляць (razmaŭljác’)
Generic synonyms for address in Belarusian
comeпрыходзіць (pryxódzic’)
deliveryроды (m)
placeмесца (n) (mésca)
targetмішэнь (f) (mišén’)
useвыкарыстоўваць (vykarystóŭvac'); ужываць (užyvác')
Category relationships for address in Belarusian
golfгольф (m) (hol'f)
Specialized synonyms for address in Belarusian
askпрасіць (prasíc’); папрасіць (paprasíc’)
talkразмаўляць (razmaŭljác’); гаварыць (havarýc’)
Terms within for address in Belarusian
bodyцела (n) (céla)
closeзачыняць (začynjác'); зачыніць (začyníc')
endканец (m) (kanéc); край (m) (kraj)
postcodeпаштовы індэкс (m) (paštóvy índeks)
Group relationships for address in Belarusian
letterліст (m) (list); пісьмо (n) (pis’mó)
Entails for address in Belarusian
speakгаварыць (havarýc’); размаўляць (razmaŭljác’)
talkразмаўляць (razmaŭljác’); гаварыць (havarýc’)
Related verbs for address in Belarusian
nameімя (n) (imjá); назоў (m) (nazów); назва (f) (názva)
Derivative terms for address in Belarusian
speakгаварыць (havarýc’); размаўляць (razmaŭljác’)