How do you say actor in Scottish Gaelic?
— cluicheadair (m), cleasaiche (m), ban-chleasaiche (f), ban-chluicheadair (f)


Related synonyms for actor in Scottish Gaelic
workerobraiche (m); neach-obrach (m)
Specialized synonyms for actor in Scottish Gaelic
actressban-actair (f)
demondeamhan (m)
hamsliasaid (f)
heavytrom
leadluaidhe
starreul (f), rionnag (f)
cowardcladhaire (m); gealtaire (m)
treecraobh (f)
Generic synonyms for actor in Scottish Gaelic
personpearsa (m)
somebodycuideigin; duin'-eigin; feareigin; tè-eigin
someonecuideigin; duin'-eigin; feareigin; tè-eigin
soulanam (m)
Derivative terms for actor in Scottish Gaelic
dodèan
playcleasachd (f)
workobair (f)