How do you say thorium in Ido?
— Torio


Generic synonyms for thorium in Ido
metalmetalo