How do you say smile in Scottish Gaelic?
— dèan gàire, dèan snodha-gàire, dèan fàite-gàire


Generic synonyms for smile in Scottish Gaelic
showseall