How do you say singer in Scottish Gaelic?
— seinneadair; òranaiche (m); neach-seinn (m)


Specialized synonyms for singer in Scottish Gaelic
canarycanèiridh (f)
voiceguth (m)
kingrìgh (m)
smithgobha (m), ceàrd (m)
Generic synonyms for singer in Scottish Gaelic
musicianceòladair (m), neach-ciùil (m)
authorùghdar (m)
writersgrìobhadair (m); sgrìobhaiche (m)
Derivative terms for singer in Scottish Gaelic
singceileir