How do you say piece in Scottish Gaelic?
— bìdeag (f); criomag (f); mìr (m); pìos (m)


Related synonyms for piece in Scottish Gaelic
manduine (m)
partcuid (f); pàirt (f); earrann (f); cuibhreann (m)
spelllitrich
Specialized synonyms for piece in Scottish Gaelic
articlebonn (m)
blackdubh
corneroisinn (f)
pistoldaga (m)
riflegunna-peilear (m); isneach (f)
songòran (m), luinneag (f)
whitegeal; bàn; fionn
worldsaoghal (m); cruinne-cè (m)
Terms within for piece in Scottish Gaelic
lockglas (f)
Generic synonyms for piece in Scottish Gaelic
casetuiseal (m)
doctoraltrach-bheathaichean (m), lèigh-bheathach (m), lighiche-bheathaichean (m)
eatith
gundag (m)
makedèan
musicceòl (m)
partcuid (f); pàirt (f); earrann (f); cuibhreann (m)
thingrud (m)
timeuair (f); turas (m)