How do you say grammar in Scottish Gaelic?
— gràmar (m)


Examples of category for grammar in Scottish Gaelic
articlebonn (m)
futureàm ri teachd (m)
genitivetuiseal ginideach (m)
headceann (m)
independentneo-eisimeileach
stronglàidir
subjectcuspair (m)
weaklag