How do you say good luck in Polish?
— powodzenia


Related synonyms for good luck in Polish
breakzłamać się (two pieces), rozbić się, połamać się (more pieces)