How do you say example in Norwegian Bokmal?
— eksempel; døme


Related synonyms for example in Norwegian Bokmal
lessonlekse, lærepenge, undervisningstime
Generic synonyms for example in Norwegian Bokmal
informationinformasjon (m)
lessonlekse, lærepenge, undervisningstime
Specialized synonyms for example in Norwegian Bokmal
piecestykke (n)
timetid