How do you say cell phone in Slovak?
— mobilný telefón (m)


Category relationships for cell phone in Slovak
telephonetelefonovať, zatelefonovať, volať, zavolať
Generic synonyms for cell phone in Slovak
callvolať
phonetelefonovať; zatelefonovať; volať; zavolať
ringprsteň (m), obrúčka (f) (wedding ring)
telephonetelefonovať, zatelefonovať, volať, zavolať