How do you say cell phone in Polish?
— telefon komórkowy (m)


Category relationships for cell phone in Polish
telephonedzwonić; telefonować
Generic synonyms for cell phone in Polish
phonetelefon (m)
ringpierścień (m); pierścionek (m)
telephonedzwonić; telefonować