Definition of WWII

1. Abbreviation. World War II ¹¹ Source: wiktionary.com

Lexicographical Neighbors of WWII

WTP
WTQ
WTS
WTT
WTV
WUBA
WUI
WV
WVO
WW
WW1
WW2
WWE
WWF
WWI
WWII (current term)
WWIII
WWJD
WWTP
WWU
WWW
WWWWW
WY
WYCIWYG
WYMM
WYSIWYG
WYSIWYGs
W factor
W locus
W procedure

Other Resources:

Search for WWII on Dictionary.com!Search for WWII on Thesaurus.com!Search for WWII on Google!Search for WWII on Wikipedia!

Search