Definition of Karks

1. kark [v] - See also: karkKarks Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Karks Images

Lexicographical Neighbors of Karks

karatelike
karates
karats
karaya gum
karbovanets
karearea
karela
karelas
karelianite
karibibite
karite
karites
kark
karked
karking
karks (current term)
karlite
karma
karmaless
karmas
karmic
karmically
karn
karnal blunt
karnay
karnays
karnofsky performance score
karnofsky performance status
karns
karo

Literary usage of Karks

Below you will find example usage of this term as found in modern and/or classical literature:

1. A History of the Custom-revenue in England: From the Earliest Times to the by Hubert Hall, Great Britain (1885)
"... chesnuts, orpiment, olive oil, and all other goods of avoir du pois weighing 400 Ibs. the kark, 6d. Half karks and quarter karks charged in proportion. ..."

2. Historisk tidsskrift: udgivet af Den norske historiske forening by Norske historiske forening (1871)
"... fordi man om hvad der foregik ikke kunde have nogen Kundskab, uden allene efter karks egen Fortælling, hvis Troværdighed det ikke er let at bedømme '). ..."

Other Resources Relating to: Karks

Search for Karks on Dictionary.com!Search for Karks on Thesaurus.com!Search for Karks on Google!Search for Karks on Wikipedia!

Search